Meniu

CHD87x0 VFD

Displėjus

Paprastas, elegantiškas LCD kliento ekranas. Informacija rodoma ekrane ryškiai (alfabetiniai symboliai) ir gerai matoma esant bet kokiam apšvietimui.