Meniu

Laiko keitimas

CHD 7
1) Paspauskite shift.png ir cash.png .
2) Su page-up-ra.png arba page-down-po.png mygtukais pasirinkite PRG režimą ir nuspauskitecash.png.
3) Įveskite skaičių 15 ir paspauskite ns.png .
4) Įveskite naują laiką formatu HHMM (HH-valandos, MM-minutės).
5) Nuspauskite cash.png, kad patvirtintumėte laiką.
6) Norėdami užbaigti programavimą, paspauskite ns.png  .
7) Norėdami išeiti iš programavimo rėžimo ir grįžti į pardavimo rėžimą, spauskite shift.png ir cash.png, su page-up-ra.png arba page-down-po.png pasirinkite REG režimą ir paspauskite cash.png .
Įvedus klaidingus duomenis, spauskite clear.png.

CHD 3030/3050
1) Paspauskite [SHIFT] ir [GRYNI] klavišus.
2) Pasirinkite PRG režimą ir paspauskite klavišą [GRYNI].
3) Veskite [1] [5] ir paspauskite [# / NS] klavišą
4) Įveskite naują laika formatu HHMM (HH - valandos (00-23) MM - minutės)
5) Paspauskite klavišą [GRYNI].

6) Paspauskite [# / NS] klavišą. Paspauskite [SHIFT] ir [GRYNI] klavišus ir išsirinkite norimą režimą.
Padariaus klaidą spausti klavišą [ C ]

CHD 5850
1) Paspauskite [MODE] klavišą.
2) Pasirinkite PRG režimą ir paspauskite klavišą [GRYNI].
3) Veskite [1] [5] ir paspauskite [# / NS] klavišą
4) Įveskite naują laika formatu HHMM (HH - valandos (00-23) MM - minutės)
5) Paspauskite klavišą [GRYNI].
6) Paspauskite [# / NS] klavišą. Paspauskite [MODE] klavišą ir išsirinkite norimą režimą.
Padariaus klaidą spausti klavišą [ C ]

CHD 5620/5010T/3010T
Laikas keičiamas su PRG raktu
1) Pasukite raktelį į PRG režimą
2) Įveskite skaičių 15
3) Paspauskite [ # / NS ] klavišą
4) Įveskite naują laika formatu HHMM (HH - valandos (00-23) MM - minutės)
5) Spauskite klavišą [ MOKĖTI]
6) Paspauskite [ # / NS ] klavišą.
Padariaus klaidą spausti klavišą [ C ]


CHD 2300
Laikas keičiamas su PRG raktu

1) Pasukite raktelį į PRG režimą
2) Įveskite skaičių 07
3) Paspauskite [ # / NS ] klavišą
4) Įveskite naują laika formatu HHMM (HH - valandos (00-23) MM - minutės)
5) Spauskite klavišą [ X/LAIKAS ]
6) Spauskite klavišą [ GRYNI ].
Padariaus klaidą spausti klavišą [ C ]

 

CHD 2020T
Laikas keičiamas su PRG raktu
1) Pasukite raktelį į PRG režimą
2) Įveskite skaičių 07 
3) Paspauskite [ # / NS ] klavišą
4) Įveskite naują laika formatu HHMM (HH - valandos (00-23) MM - minutės)
5) Spauskite klavišą [ X/LAIKAS ]
6) 
Spauskite klavišą [ MOKĖTI ].
Padariaus klaidą spausti klavišą [ C ]

CHD POS

1) Įveskite skaičius 91
2) Spauskite [ Funkcija/kainos tikrinimas ]
3) Ekrane bus rodoma "Laikas (HH.MM.SS) ?"
4) Įveskite naują laika formatu HH.MM.SS
(HH - valandos (00-23) MM - minutės SS - sekundės)
5) Spauskite [ ENTER ]

Laiką galite keisti tik kai nėra kasoje pardavimų (po Z ataskaitos)